مطالعات ژئوتکنیک چیست؟

مطالعات ژئوتکنیک چیست؟

مطالعات ژئوتکنیک، به مطالعه خواص و ویژگی های خاک و بررسی ناهنجاری های زیرسطحی در ساختگاه هر پروژه عمرانی می پردازد. بنا به دلایل بسیاری، از جمله طراحی ایمن و اقتصادی و کاهش ریسک های پروژه، انجام مطالعات ژئوتکنیک -قبل از طراحی و حتی اتخاذ برخی تصمیمات برای پروژه- ضروری بوده.

بدون در نظر گرفتن شدت صدمات وارده، عدم مطالعه صحیح رفتار خاک زیرسطحی می تواند مشکلات زیر را به دنبال داشته باشد که هرکدام می تواند باعث بروز خسارت های جانی و مالی بسیاری شود:

  • آسیب های سازه ای مثل نشست یا ترک خوردگی دیوارها و کف سازی ها و متعاقبا بروز صدما به تاسیسات و انشعابات پروژه.
  • تخریب کامل سازه به دلیل عدم در نظر گرفتن فرضیات مناسب در طراحی و استفاده از پارامترهای نامتناسب، عدم شناسایی ناهنجاری های زیرسطحی و یا وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله (که مورد آخر مجددا به عدم استفاده از فرضیات صحیح برای طرح بر می گردد).

 

 

طالعات ژئوتکنیک، به مطالعه خواص و ویژگی های خاک و بررسی ناهنجاری های زیرسطحی در ساختگاه هر پروژه عمرانی می پردازد. بنا به دلایل بسیاری، از جمله طراحی ایمن و اقتصادی و کاهش ریسک های پروژه، انجام مطالعات ژئوتکنیک -قبل از طراحی و حتی اتخاذ برخی تصمیمات برای پروژه- ضروری بوده.

بدون در نظر گرفتن شدت صدمات وارده، عدم مطالعه صحیح رفتار خاک زیرسطحی می تواند مشکلات زیر را به دنبال داشته باشد که هرکدام می تواند باعث بروز خسارت های جانی و مالی بسیاری شود:

  • آسیب های سازه ای مثل نشست یا ترک خوردگی دیوارها و کف سازی ها و متعاقبا بروز صدما به تاسیسات و انشعابات پروژه.
  • تخریب کامل سازه به دلیل عدم در نظر گرفتن فرضیات مناسب در طراحی و استفاده از پارامترهای نامتناسب، عدم شناسایی ناهنجاری های زیرسطحی و یا وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله (که مورد آخر مجددا به عدم استفاده از فرضیات صحیح برای طرح بر می گردد).

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *